„OBOGAĆEN JEDNOSMENSKI RAD“- pilot –projekat Priredba, Osnovna škola „Žika Popović“, Vladimirci

Školska 2019/2020.godina, obeležila je uvođenje „Obogaćenog jednosmenskog rada“-pilot projekta u 204 škole u Srbiji, među kojima se našla i Osnovna škola „Žika Popović“, Vladimirci.

Dana 26.12.2019.godine, nastavnici, učenici i moderatori koji su učestvovali u ovom pilot-projektu, predstavili su svoje radionice, aktivnosti i prisutne goste uverili u kvalitet ovog projekta, njegove vrednosti i njegov uticaj na dečije obogaćeno znanje.

Za ovako uspešan rad, trebalo bi prvenstveno zahvaliti direktorki škole Veri Glišić, potom predstavnicima lokalne samouprave, koji su pored roditelјa, uveličali svečanost, za uspešno organizovanje rada i pridobijanje dece na nešto, što je do sada bilo nepoznato u školi.

Od radionica predstavlјale su se: „Radionica za film i fotografiju“, „ Školica stranih jezika“, aktivnosti pod sloganom „ Lepo u nama i oko nas“, „ Matematika na kreativan način“, „Sekcija za pravoslavni katihizis“, kao i glumačka trupa „Moja škola, moja pozornica“.

Učenici koji su pohađali aktivnost „International day“, su zatvorili program.
Trebalo bi istaći radionicu nastavnika geografije Miloša Pavlovića, koji je samostalno napisao izvanredan scenario, kojim su učenici predstavili mnoge države sveta.

Nastavnik Miloš Pavlović se podrobno potrudio, da na svojstven način predstavi i Indiju, Tursku i Etiopiju, kroz njihove nacionalne običaje, što i jeste suština  „International day“-a.

Za kraj, kao završnicu priredbe, istoimena radionica je predstavila našu državu Srbiju, koja je dirnula sve prisutne, sa akcentom „samo da rata više ne bude“. Deca su predstavila završni deo priredbe gde su se svesrdno i maksimalno potrudili oko ove svečanosti i učinili je dirlјivijom, nego što se očekivalo.

Ovom priredbom, škola je pokazala da, „Obogaćeni jednosmenski rad“, veoma pozitivno utiče i na decu i na samu školu, jer se u tom delu projekta radi intenzivno, sa volјom i želјom da vidici opšte kulture i vannastavnih aktivnosti u deci bude radoznalost, zdravo provođenje vremena i viši nivo znanja.

Nadamo se da će i u buduće ovakav način rada doneti uspehe u trenutnom, ali i dalјem obrazovanju naših učenika, kao i vraćanju pravim vrednostima, kulturi i osećanju prema zajednici kojoj pripadaju.

Foto: Ljubomir Blanuša