Klub penzionera Debrc ”Rekonstrukcija krovna”

U saradnji sa lokalnom samoupravom Vladimiraca na domu penzionera u Debrcu, rekonstruiše se plafon i krov. Lokalna samouprava Vladimiraca finansira materijal i opremu za neophodne popravke.
Dom penzionera sa druge strane finansira troškove majstorskih radova. U narednih nekoliko dana radovi će biti završeni.

Radove su obišli direktor ”JKP IZVOR Vladimirci” Goran Zarić i rukovodilac odeljenja za urbanizam i inspekcijske poslove Ivan Vuković.

(Posavotamanvske novine, FOTO)